IQCthailand

IQCthailand

@iqcthailandFriends 467

Timeline

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากิจกรรมการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดพัทลุง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวนรวม 24 ผลิตภัณฑ์
See More

Business Information

Hours 9:00
Closed on 17:00
URL http://www.IQC-Thailand.com
Phone 0873903553

Account Intro

บริษัทไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานให้ความปรึกษา ฝึกอบรม รายเดียวของภาคใต้ ที่มีมาตรฐาน และงานวิชาการครบวงจร โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการมืออาชีพ
Top