TTO TRAVEL SERVICE

“สัมผัสเกาหลีในไทยให้หายคิดถึง : วันเดียวก็เที่ยวได้” ในรูปแบบ “โปรแกรมทัวร์ 1 วัน” . โปรเจคสุดพิเศษขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) เพื่อให้คนไทยได้คลายความคิดถึงเกาหลี กับโปรแกรม เสริม...

0 likes0 commentsLINE VOOM