Folio Brand

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่านอกจากร้านเราจะมีของขวัญสำหรับผู้บริหารแล้ว เรายังมีชุดของขวัญสำหรับพนักงาน ที่บ่งบอกความเป็นทีมของคุณได้ด้วยการ Personalize ให้กล่องของขวัญนี้เป็นที่น่าประทับใจมากที่สุดค่ะ

0 likes0 commentsLINE VOOM