ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน

  • 0
  • 1
  • 2

ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน

@intconstructionFriends 107

Timeline

Company Profile
See More

ก่อสร้างทั้งสถานีบริการ

Business Information

Hours 08:00-18:00
Closed on Sunday
Phone 089-815-5445

เริ่มธุรกิจน้ำมัน

ปี 2009
จากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกว่า 10 ปี จึงได้เปิดบริษัทเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ออกแบบผังบริเวณ การขออนุญาต การก่อสร้างสถานีบริการ

Jobs

ต้องการ
1. วิศวกรโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
Top