Inside COJ

Inside COJ

@insidecojFriends 26,352

Timeline

📌 บุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมสามารถรับชมย้อนหลังการบรรยายผ่านระบบ Streaming ทุกหัวข้อได้ที่นี่ https://video.coj.go.th/ 📌📌 และหากการบรรยายในหัวข้อใดที่มีการ Facebook LIVE ในเพจสื่อศาล สามารถเข้าไปเลือกรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/pr.coj/vid ...See More
See More
Top