Innovative Herb

Innovative Herb

@innovativeherbFriends 236

Timeline

😷 หน้ากากอนายมัย N95 (พร้อมส่ง 19 ม.ค.62) 🚫กันอนุภาค 2.5PM ได้ ▶️แบบ 4 เข้ารูปหน้า เลเยอร์หลายชั้น, กรองกลิ่น, มีจุกระบายอากาศ 10 ชิ้น 750 B (75 B/ชิ้น) 2 ชิ้น 159 B (80 B/ชิ้น) 1 ชิ้น 85 B แบบ 5. (แบบน้ำเงิน) 50 ชิ้นต่อกล่อง 1,400 B (28 B/ชิ้น) 20 ชิ้นต่อ ...See More
See More
Top