inkspa

@inkspaFriends 4,300

Timeline

sticon InkspaประสบปัญหาในงานGFT2017ที่ผ่านมา ปัญหา คือ ในงานนั้นเป็นเพียงแค่การโชว์ เราไม่สามารถให้ลูกค้าเห็นกระบวนการทำงานจริงของเครื่องต่างๆได้ ดังนั้น เราอยากเชิญชวนทุกท่านเจอกันในงาน "Open house sticon อยากรู้จักงานพิมพ์ผ้า ต้องมา Touch " 14-15 ก.ค.2560 สำนักงานใหญ่ ถ.พัฒนา ...See More
See More
Top