สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

มะนาวแบบเสียบยอดตอส้มโอ หากทำถูกวิธีและใส่ใจจะมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นปกติ ยังมีของแถมอีกคือต้นจะมีความแข็งแรงทนทานเพิ่มขึ้นอีก ท่านที่เคยพบหรือเข้าใจว่ามะนาวเสียบยอดปลูกแล้วไม่โต อันนี้ต้องทบทว...

2 likes0 commentsLINE VOOM