สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

ทำการผสม อามิ อามิ (กากผงชูรส) ในอัตรส่วน 2.5 ลิตรต่อน้ำ500 ลิตรเพื่อฉีดพ่นให้มะนาว สำหรับอามิ อามิ องค์ประกอบทางเคมี คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม คาร์บอน ไฮโตรเจน ออกซิเจน กำมะถัน แคลเซียม แมกเ...

4 likes0 commentsLINE VOOM