สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

ผู้สนใจเรื่องการทำเกษตร ไม่จำเป็นต้องมะนาวเท่านั้น อาจจะเป็นพืชอย่างอื่นก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ครับ หลักการดูแลพืช การให้น้ำให้ปุ๋ยจะมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน สวนเรายินดีต้อนรับทุก...

0 likes0 commentsLINE VOOM