สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาวแบบเสียบยอดแล้วปลูกได้เจริญเติบโตเป็นปกตินั่น นอกจากจะใช้ต้นตอที่อ่อนและผ่านการตัดแต่งรากแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการเลือกยอด จะต้องเลือกยอดที่ยังเขียวสด ทั่งก้านใบ...

4 likes0 commentsLINE VOOM