สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

แป้นรำไพดอกมาแล้ว เคล็ดลับ ช่วงมะนาวเริ่มมีตาดอก ช่วงนี้สำคัญอย่าให้ขาดน้ำเด็ดขาด และดอกที่ออกมาพร้อมกับยอดอ่อนเป็นดอกที่มีคุณภาพสูงโอกาสติดเป็นลูกถึง 90% และการออกดอกลักษณะนี้บ่งบอกได้ว่ามะนาวมีควา...

13 likes0 commentsLINE VOOM