สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

การขยายพันธุ์มะนาวด้วยการเสียบยอด หลายคนนำไปปลูกแล้วพบปัญหาหลักๆคือปลูกแล้วต้นมะนาวไม่โต สำหรับปัญหาการปลูกแล้วไม่โต สาเหตุหลักมาจากตัวต้นตอเอง กล่าวคือใช้ต้นตอที่มีอายุมากเกินไปหรือต้นตอแก่ และไม่ม...

17 likes0 commentsLINE VOOM