สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

มะนาวปลูกแล้วต้องการการเอาใจใส่ ดูแลอย่างทั่วถึงปลูกจำนวนเท่าที่เราดูแลได้ หากเกินกำสังการดูแล จะทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ไม่คุ้มค่า แต่หากดูแลได้ทั่วถึงผลผลิตก็ไม่แพ้กันการปลูกด้วยปริมาณแต่ดูแลไม่ทั่วถึ...

1 like0 commentsLINE VOOM