สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

ปลูกมะนาว แหล่งน้ำสำคัญมากเพราะมะนาวต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ บ้านเราช่วงแล้งฝนจะทิ้งช่วงราว 5-7 เดือนเลยทีเดียว และอากาศร้อนอบอ้าวมาก พื้นดิดจะต้องชุ่มชื้นอยู่ตลอกเวลา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำก็เป็...

0 likes0 commentsLINE VOOM