WatyotinpraditSchool

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายภากร สวาทะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ร่ว...

3 likes0 commentsLINE VOOM