WatyotinpraditSchool

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ค...

3 likes0 commentsLINE VOOM