Saima Chemical

@imx4504pFriends 257

Timeline

โรคใบจุดสาหร่าย หรือโรคใบจุดสนิม (Algal spot) มีสาเหตุเกิดจากพืชชั้นต่ำพวกสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze ลักษณะอาการของโรค ส่วนมากจะเกิดที่ใบ โดยเกิดจุดค่อนข้างกลม ขนาด 0.3-0.5 ซม. เริ่มแรกจะเป็นจุดสีเขียว ต่อมาจะพัฒนาขยายขนาดขึ้นและสร้างสปอร์ ทำให้จุดมีสีเปลี่ย ...See More
See More

Activity

See More

Location

Address
บริษัท ไซมาเคมี จำกัด ตั้งอยู่ในอาคารชาญอิสสระทาวเ… See More

Business Information

Hours 08.00 AM.
Closed on 17.00 PM.
Phone 02-308-2102

Account Intro

บริษัท ไซมาเคมี จำกัด ดำเนินกิจการเป็นผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่เกษตรกร รวมทั้งการดูแลคู่ค้ามาโดยตลอด โดยการบริหารจัดการนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที…See More
Top