printing

ใช้ตัวช่วยเพื่ออธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบตั้งโต๊ะ ดังเช่น การอธิบายเรื่องโรคเยื่อบุโพรงมดลูก อาการ การรักษา ด้วย chart รูปภาพ แผ่นใส ตั้งเปิดได้โดยง่าย ด้วยฐานตั้งแบบปฏ...

0 likes0 commentsLINE VOOM