• 0
  • 1

IMPACT

@impactmuangthongFriends 909

Location

Address
นนทบุรีตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ดชั้น 10 อาคารบางก… See More

Business Information

Hours 9:00 - 18:00
URL http://www.impact.co.th/
Phone 02833-4455

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย โดยมีพื้นที่รวมกว่า 140,000 ตารางเมตร ตอบรับทุกรูปแบบการจัดงานด้วยความหลากหลายของขน

Account Intro

Top