• 0
  • 1

IMPACT

@impactmuangthongFriends 7,189

Timeline

เพื่อความสะดวกในการชมงานอิมแพ็คขอแนะนำให้ทุกท่าน วางแผนการเดินทาง ใช้บริการทางด่วนลงเมืองทองธานีหรือใช้บริการรถตู้สาธารณะ เลือกใช้เส้นทางเข้าออก หลายเส้นทาง 😇🙏พร้อมจอดรถที่อาคารต่างๆรอบศูนย์ หรือ”คอสโม บาซาร์ จอดรถได้2,000คันจอดรถแล้ว ข้ามถนนสามารถเดินทะลุมาอิมแพ็คไ ...See More
See More

IMPACT VENUE

See More

Location

Address
นนทบุรีตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ดชั้น 10 อาคารบางก… See More

Business Information

Hours 9:00 - 18:00
URL http://www.impact.co.th/
Phone 02833-4455

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย โดยมีพื้นที่รวมกว่า 140,000 ตารางเมตร ตอบรับทุกรูปแบบการจัดงานด้วยความหลากหลายของขน

Account Intro

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำและทันสมัยของภูมิภาคเอเชีย มีพื้นที่รวมกว่า 140,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและบริการที่ดีเยี่ยมภายใต้มาตรฐานสากล ตอบรับทุกรูปแบบการจัดงานด้วยความหลากหลายของสถานที่จัดงาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ…See More
Top