IMPACT

Friends 8,450
  • IMPACT เมืองทองธานี
  • 9:00 - 18:00
  • 02833-4455
  • http://www.impact.co.th/
  • นนทบุรีตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ดชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ 47/569-576 ถนนป๊อปปูล่า 3
IMPACT
IMPACT เมืองทองธานี

ข้อมูลบัญชี

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำและทันสมัยของภูมิภาคเอเชีย มีพื้นที่รวมกว่า 140,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและบริการที่ดีเยี่ยมภายใต้มาตรฐานสากล ตอบรับทุกรูปแบบการจัดงานด้วยความหลากหลายของสถานที่จัดงาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อิมแพ็ค = มูลค่าของสถานที่ + บุคลากร

Recent media

ประวัติบริษัท