IM EDUCATION

🏨 Waimea College เป็นโรงเรียนมัธยม (สหศึกษา) ตั้งอยู่ในเมือง Nelson ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆในเกาะใต้ อีกทั้งมีอาจารย์คนไทยคอยดูแลน้องๆ ให้กา...

0 likes0 commentsLINE VOOM