TUMedlib

'วัยรุ่น' เป็นช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ ทั้งด้านการพัฒนาของร่างกายและจิตใจ แต่บริบทและพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้น ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย ดังนั...

0 likes0 commentsLINE VOOM