TUMedlib

ประกาศ ปิดบริการ "จัดส่ง" และ "รับคืน" หนังสือระหว่างวันที่ 13-26 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากรัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการระบาดเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ห้องสมุดสาขา "ทุกแห่ง" ของดให้บ...

0 likes0 commentsLINE VOOM