BentoWeb

Friends 1,957

E-Commerce made easy

Mixed media feed

ข้อมูลบัญชี

เราพัฒนา BentoWeb ขึ้นเพื่อช่วยผลักดันธุรกิจของ SME ให้เติบโต ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า E-Commerce มีประโยชน์กับธุรกิจมากขนาดไหน E-Commerce คือปัจจุบัน คืออนาคต ที่จะช่วยพลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จาก E-Commrece ได้อย่างเต็มที่มันมีความยากของมัน มันมีความยากในการเริ่มต้น มันมีความยากในการจัดการ นั่นเป็นเหตุที่เรารวม สิ่งที่เราได้เรียนรู้และ Best practices ต่างๆ เข้ามาในระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้ประโยชน์จาก E-Commerce ได้อย่างเต็มที่ ได้ทันที

Country or region: Thailand