สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

@iiu7450fFriends 552

Timeline

เชิญชมการถ่ายทอดสด สัมมนาเรื่อง "แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ" วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.10น. ณ ห้องรัชดา ชั้น6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกร ( Council of Engineers ) www.facebook.com สัมมนาเรื่อง "แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ" วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.10น. ณ ห้องรัชดา ชั้น6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
See More

Location

Address
สภาวิศวกร

Business Information

Hours 8.00-16.00 น.
Closed on วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ
URL http://www.coe.or.th
http://www.facebook.com/coethai
Phone 1303

Account Intro

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง ความรู้ความชำนาญใน…See More
Top