proudeducation

Friends 686

พราว เอ็ดดูเคชั่น

ข้อมูลบัญชี

โรงเรียนกวดวิชา ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของน้องๆ ในวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ให้พร้อมกับการสอบทุกสนาม เนื้อหาไหนที่ว่ายากเราจะทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ ด้วยแนวคิดและเทคนิคในการทำข้อสอบจากประสบการณ์ในสนามสอบจริงของผู้สอนได้ถูกรวบรวมและพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ ให้ Proud Education ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพาน้องๆ สู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษา เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสที่ดีของชีวิต กับคอร์สเรียนคุณภาพของเรา ระดับ ม.ต้น - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย - คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ - เคมี

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand