Ayasan

จ้างแม่บ้านแต่ละที่ ทำอะไรได้บ้าง และอะไรที่ไม่อยู่ในขอบเขตงาน 🧹 บริการแม่บ้านของ Ayasan ยืดหยุ่นตามความต้องการของนายจ้าง ✅ ตรงตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละครอบครัว ✍️ สัมภาษณ์เบื่องต้นและเช็...

12 likes0 commentsLINE VOOM