U-RO DECOR

📅 วันพืชมงคลปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธีสำคัญ 2 พิธีรวมกัน คือ 🌿 1. พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM