งาน

"ถั่วงอก บ้านรอง" อยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิต ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา