IDP Chiang Mai

@idpchiangmaiFriends 253

Timeline

งานนิทรรศการเรียนภาษาอังกฤษต่อต่างประเทศ IDP English Course Day สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันชั้นนำจาก 5 ประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ ที่จะมาให้คำแนะในการเลือกเรียนภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้น และระย ...See More
English Course Day - IDP Chiang Mai
See More

Location

Address
เชียงใหม่ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ห้องหมายเลขที่ 4,… See More
Top