iDentist Clinic

ปิดให้บริการชั่วคราว เริ่ม 28 มี.ค. 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาด Covid-19 ตามรัฐบาลประกาศ เปิดให้บริการ 16 เมษายน 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) เรายังคงมีแอดมินออนไลน์ทำงานระหว่างปิดให้บร...

1 like0 commentsLINE VOOM