iDentist Clinic

แจ้งประกาศแนวทางป้องกัน Covid-19 ขอความร่วมมือจากคนไข้ทุกท่านให้เวลาอ่านทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้บริการทางคลินิก ทางทีมงาน iDentist Dental Clinic พึงตระหนักถึงความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย...

0 likes1 commentLINE VOOM