เดอะ เฟิร์ส ต่างด้าว

Friends 4,239

นำเข้าต่างด้าว MOU

ข้อมูลบัญชีSee more

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ลำดับที่ 0005/2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) ตามระบบ MOU เข้ามาทำงานในประเทศ มั่นใจด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี และความรู้ในสายธุรกิจการจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 23 ปี

ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานต่างด้าว รวมถึงรับดูแลแรงงานให้กับนายจ้าง นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ จัดส่งแรงงานให้ถึงโรงงาน รวมถึงต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

Mixed media feedSee more

บริการของเรา

นำเข้าแรงงานต่างด้าวMOU

3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว

ต่ออายุเอกสารแรงงานต่างด้าว

ทำเอกสารต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย

บริการรับดูแลแรงงานต่างด้าว

รับบริหารจัดการคนต่างด้าวในโรงงาน แทนฝ่ายบุคคลครบวงจร

ต่อวีซ่า-เวิร์ค ครบวาระ 4 ปี

ต่อเอกสาร MOU ปี 3-4 และปี 5-6

Country or region: Unspecified