iCleanbed Thailand

"อยากให้ทุกๆ คนค่อยๆ อ่านนะคะ ชีวิตคนเราไม่ได้ง่ายเหมือนในละคร.. อย่าหัวเราะเยาะคนอื่น เพราะต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องข้ามผ่าน ในความง่ายของเรา เขากลับมองเป็นเรื่องยาก ในความยากของเรา เขากลับมอง...

0 likes0 commentsLINE VOOM