กล่องพัสดุเฮงเฮง

กล่องพัสดุเฮงเฮง

@ibox2youFriends 20,134

Timeline

มาถึงกลางเดือนมีนาคมอีกครั้ง ในทุกปีปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยสำหรับช่วงเดือนเมษายน(หยุดยาวสงกรานต์) คือภาวะขาดวัตถุดิบในการผลิต ด้วยเหตุผลจากการหยุดยาว โรงงานกระดาษเองจะหยุดงานให้พนักงานค่อนข้างนาน และเขาก็จะไม่่ค่อยนิยมทำสต็อกกระดาษม้วนเก็บไว้มากนัก เมื่อเปิดงานขึ้นมาหล ...See More
See More
Top