i-Language

i-Language

@i-languageFriends 73

Timeline

เรียน ท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนตั้งใจใช้ Line@ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม ระบบ Line@ ไม่สามารถคัดกรองผู้เข้าร่วมได้ จึงเป็นช่องทางให้มีผู้มาแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาฝากข้อความขายสินค้า/บริการที่อาจจะผิดกฎหมาย ทางโรงเรียนข ...See More
See More

Location

Address
13.828687, 100.627746

Business Information

Top