Nextplay

🙏วันมาฆบูชา (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ อันประกอบด้วย 1. เป็นวันเพ็ญเดือน 3 2. มีพระภิกษุ 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 3....

0 likes0 commentsLINE VOOM