1 มิ.ย. 2555

เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

ชื่อบริษัทภาษาไทย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮบริด คาร์ (ประเทศไทย)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : HybridCar (Thailand) Part., Ltd.