InterGOLD Gold Trade

กลยุทธ์ | รอสร้างฐาน แนวต้าน | 1,805 หรือ 30,250 บาท แนวรับ | 1,765 หรือ 29,850 บาท ข่าว : ใช่ช่วงสถานการณ์ตอนนี้ การเมืองค่อนข้างดุเดือดเนื่องจากล่าสุด ส.ส. สหรัฐฯไปเยือนใต้หวันย้ำถึง การไม่เกรงกล...

0 likes0 commentsLINE VOOM