บุญนำพา (boonumpar)

บุญนำพาเราจะเข้าไปถวายเพล พส. = พระสงฆ์ ณ วัดสร้อยทอง 🥡 Boxset จำนวน 106 กล่อง วันที่ 27 ก.ย. 64 พร้อมไลฟ์สดพิธีเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับ เนื่องจากสถานการ์ณช่วงนี้จึงทำให้ออกบิณ...

3 likes0 commentsLINE VOOM