HumanOS

Friends 3,750

Solution for HR✅

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

HumanOS ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR เปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! สำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ท่าน ฟรี! ไม่กำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้งาน โทร: 082-221-5464 LINE ID : @humanos.biz (มี @ นำหน้า) Email: contact@humanos.biz www.humanos.biz

Country or region: Thailand