คณะมนุษยศาสตร์ มน.

📢 ขอเชิญเข้าร่วมชม Animation Concert วัฒนธรรมนำไทย ครั้งที่ 2 "สายน้ำแห่งชีวิต" . 🎷🎺 บรรเลงโดย Kasetsart Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 📌📌 ในวันจันทร์ที่ 26 สิง...

2 likes0 commentsLINE VOOM