คณะมนุษยศาสตร์ มน.

@human_kuFriends 1,253

Timeline

ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับ น้องฟิล์ม นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนษยศาสตร์ เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2016 เพียงกดโหวด MUT03 ส่งมาที่ 4838322
See More

Location

Address
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยา… See More
Location
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย

Business Information

Hours จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
Closed on วันหยุดราชการ
URL http://www.human.ku.ac.th
http://www.secretarial.human.ku.ac.th
Phone 02-579-5566-8

Account Intro

ปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม

เอกลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง

อัตลักษณ์
บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)

ภาพอนาคต…
See More

Jobs

รายละเอียดการรับสมัครหน้าเว็บ http://www.secretarial.human.ku.ac.th
Top