โรงพยาบาลหัวเฉียว

ป้องกัน.. ดีกว่ารักษา โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า.. เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสโรค วันนี้จะพาทุกท่านไปฟังข้อดีของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผ...

0 likes0 commentsLINE VOOM