โรงพยาบาลหัวเฉียว

🌧️ หน้าฝนแล้ว ระวังลูกรักจากยุงลาย!! ห่างไกลโรคไข้เลือดออก #โรงพยาบาลหัวเฉียว #โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม #พร้อมทุกสาขาการแพทย์ #ป้องกันดีกว่ารักษา #สุขภาพ #หน้าฝน #ไข้เลือดออก #ยุงลาย

1 like0 commentsLINE VOOM