โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว

@huachiew-hospitalFriends 538

Timeline

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว ในโครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme : LESS) สำหรับองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษด้านสิ่ ...See More
See More

Location

Address
โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อ… See More
Top