Smile Gallery

🔔 5 สัญญาณอันตราย ถึงเวลารักษารากฟัน 1. เสียวฟันมากจนทนไม่ไหว ⚡️ 2. ปวดฟันเมื่อดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น 🥤 3. มีตุ่มหนองขึ้นบนเหงือกคล้ายหัวสิว 🤢 4. เจ็บเวลาเคี้ยวหรือกัดอาหาร 😨 5. สีของฟันคล้...

2 likes0 commentsLINE VOOM