ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

Friends 614

ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี สบายใจ สบายกาย ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้หมอ รับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

Country or region: Unspecified