Royal Project

กาแฟคั่วเมล็ดฮันนี่โพรเซส Honey Process Coffee Bean ☕️เป็นกาแฟ (เมล็ด) คั่วอ่อน Honey Process ผลิตโดยใช้เมล็ดกาแฟอะราบิกา 100% จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ปูนหลวง โดยชาวเขาเผ่าอาข่า อ. พร้าว จ. เชีย...

1 like0 commentsLINE VOOM