stcontrol

💙๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็น “วันแม่แห่งชาติ” (Mother’s Day)💙 และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ “ดอกมะลิ” โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย เนื่องในโ...

0 likes0 commentsLINE VOOM