HOSHI RESTAURANT

  • 0
  • 1
  • 2

HOSHI RESTAURANT

@hoshithailandFriends 16,448

Location

Address
167 ซอย พระรามเก้า 49 (ซอย4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลว… See More

Business Information

Account Intro

ร้านอาหารญี่ปุ่นโฮชิ (HOSHI Japanese Restaurant) ภายใต้ concept "ความสุขที่มีร่วมกันได้กับทุกคนในครอบครัว"

เพราะทุกเมนูกว่า 300 รายการทั้ง Sushi Sashimi หรือเมนูครัวร้อนนั้นได้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากเชฟที่มีประสบการณ์มามากกว่า15ปี และที่ HOSHI เราเลือกใช้แต่ว…
See More
Top